جهت رفع این مشکل طبق فیلم آموزشی که در لینک زیر میتوانید ببینید پایه 5 و 6 سوکت یونیت ایمو را به یکدیگر پل می‌زنیم تا مشکل عدم کانکت برطرف میشود