آموزش رفع اتصالی سیم کشی MVM X22 , عیب شایع در این مدل از خودروها اتصالی در سیم کشی از این ناحیه می باشد