در صورت خرابی از ناحیه ریموت هوشمند و یا سوییچ پدال ترمز در سیستمهای اسمارت کیلس می تواند به راحتی از این روش اقدام به روشن کردن خودرو نمایید