آموزش تعویض نوار چرخشی ایربگ خودروی سوناتا ,  در صورت روشن شدن چراغ ایربگ با خطای کیسه هوای راننده یکی از مشکلات می تواند مربوط به قطعی مدار نوار چرخشی باشد با مشاهده فیلم میتوانید طریقه تعویض نوار چرخشی را مشاهده کنید