دستگاه های مولتی برند کارمن کره جنوبی عیب یابی

پشتیبانی کلیه خودروهای داخلی ، عیب یابی تخصصی و پیشرفته کلیه خودروهای کره ای و ژاپنی تا سال 2021
عیب یابی کلیه خودروهای آسیایی و اروپایی و آمریکایی