برای تعریف ریموت خودروی برلیانس طبق مراحل زیر پیش می رویم:

 1) سوییچ خودرو را باز کرده و در حالت IG on قرار دهید.

2) کلید گرمکن شیشه عقب را ۴ مرتبه  فشار دهید.

3) فلاشر ثابت روشن می ماند.

4) دکمه قفل یا باز ریموت را نگه دارید.

5) در این مرحله فلاشرها یک بار چشمک میزند و تعریف ریموت تکمیل می گردد.

نکته: در برخی از مدل ها با نگه داشتن کلید، فلاشر خاموش می شود و لازم است پس از خاموش شدن فلاشر سوئیچ را ببندیم و سپس با نگه داشتن یکی از کلید ها سوئیچ را باز کنیم. در این حالت ریموت شروع به کار می کند و تعریف کامل شده است.