مشاهده فیلم آموزشی نحوه خنثی سازی ایسیو توسط دستگاه کارمن

خنثی سازی ایسیوی موتور تویوتا توسط دستگاه های کارمنزمان تعویض ایسیو و استفاده از ایسیوی استوک و کار کرده نیاز به خام سازی نمی باشد فقط کافی هست توسط دستگاه کارمن عملیات خنثی سازی را انجام داده و یکبار توسط سوییچ فابریکی خودرو یکبار سوییچ را باز و بسته کنید ایسیو برروی خودرو فعال می شود