برای ریست چراغ سرویس خوروی تویوتا RAV4  مدل 2006 تا 2015 طبق مراحل زیر پیش می رویم:

  • سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، اگر خودرو مجهز به دکمه ی استارت است، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه ی استارت را بزنید.
  • در مدل های 2012 به پایین دکمه ی odometer یا مسافت سفری و در مدل های 2012 به بالا دکمه ی DISP روی فرمان را بزنید تا به گزینه ی “TRIP A” در نمایشگر صفحه آمپر برسید.  1
  • سپس سوئیچ را ببندید
  • دکمه ی odometer یا DISP را نگه دارید و سوئیچ را باز کنید، اگر خودرو مجهز به دکمه ی استارت است، بدون گرفتن پدال ترمز، دو مرتبه دکمه ی استارت را فشار دهید.
  • همچنان دکمه ی مربوطه را فشرده نگه دارید تا پیام “000000” کیلومتر یا مایل در صفحه آمپر نمایان شود و چراغ سرویس خاموش شود.