1) برای تعریف ریموت این خودرو به روش دستی، قاب پنل کولر را طبق شکل زیر خارج می کنیم.

2) در پشت قاب پنل کولر یک یونیت مشکی رنگ را مشاهده می کنید، که مربوط به ریموت و قفل مرکزی است که طبق شکل این یونیت را خارج می کنیم.

3) قاب روی یونیت را باز کرده تا به برد یونیت دسترسی پیدا کنید.

4) طبق شکل دو تا پین مشخص شده را بهم اتصال داده و همزمان یکی از دکمه های روی ریموت را فشار می دهید.

به این ترتیب تعریف ریموت خودروی لیفان ایکس 60 انجام می شود.