برای تعریف دریچه گاز خودروی سوزوکی گرند ویتارا مراحل زیر را انجام دهید.

1)   پانزده ثانیه سوئیچ باز باشد ، پدال گاز را فشار ندهید

2)  در این زمان ECU دریچه ی گاز را یکبار باز و بسته می کند

3)  سپس بدون گاز دادن خودرو را روشن کنید

توجه: اگر دفعه اول تعریف نشد، 5 دقیقه سر باتری رو بدارید و بعد از 5 دقیقه سرباتری رو بذارید و مجدد این مراحل بالا را انجام بدید.