camry

 

تعریف ریموت خودروی تویوتا کمری به روش دستی انجام می شود و برای تکمیل این فرآیند نیازی به استفاده از دستگاه عیب یاب نمی باشد.

مراحل تعریف ریموت Toyota Camry به شرح زیر می باشد:

1) کلید خارج از مغزی سوئیچ باشد، تمام درها بسته باشد و فقط درب راننده باز باشد و قفل آن باز باشد.

2) در عرض 5 ثانیه، دوبار سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ کنید و خارج نمایید.

3) در عرض 40 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

  الف)  دوبار درب راننده را بسته و باز نمایید.

  ب)  کلید را وارد مغزی سوئیچ کنید و اجازه دهید در همان  حالت باقی بماند. 

  پ) درب راننده را ببندید.

 ت) سوئیچ را یک بار باز کنید و دوباره ببندید.

 ث) سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید.

4) در عرض سه ثانیه، درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند و دوباره باز می شوند و نشان می دهد که وارد حالت تعریف ریموت شده است. اگر درب ها به صورت خودکار باز و بسته نشدند، مراحل بالا را تکرار نمایید.

5) در عرض 40 ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

الف) دکمه های قفل و باز ریموت را همزمان برای 1.5 ثانیه فشار دهید.

ب) بلافاصله بعد از رها کردن دکمه های قفل و باز ریموت، دکمه ی قفل را به تنهایی برای مدت 2 ثانیه نگه دارید.در عرض 3 ثانیه درب ها باید قفل و سپس باز شوند که نشان می دهد، تعریف ریموت به درستی انجام شده است.

اگر درب ها دوبار به صورت خودکار باز و بسته شدند، دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.

6) برای هر ریموت جدید این دو مرحله ی آخر را تکرار کنید.

پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمان های اعلام شده مجدد انجام دهید.