آموزش کالیبره سنسور زاویه فرمان خودروی سوناتا LF 2015 توسط دستگاه کارمن نیولایت پلاس

در صورت روشن شدن چراغ ESP و خطای عدم کالیبره سنسور زاویه فرمان توسط دستگاه دیاگ کارمن می توانید اقدام به کالیبره این سنسور نمایید 

مراحل را می توانید از فیلم آموزشی مشاهده کنید