1) همه ی درب ها را ببندید و توسط شاسی قفل مرکزی، درب ها را قفل کنید.

2) در ظرف مدت 10 ثانیه، شش مرتبه سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار داده و خارج کنید، توجه نمایید که سوئیچ را در این فرآیند باز نکنید.

3) در این مرحله چراغ های راهنما دو مرتبه چشمک می زنند.

97975716_amazoncom-keyless-entry-remote-fob-clicker-for-2000-

4) سوئیچ را وارد کرده  واز حالت بسته به حالت ACC  بچرخانید و یک بار دکمه قفل  ریموت را فشار دهید و فلاشر یک بار چشمک می زند.

5) سوئیچ را از مغزی خارج کنید و یک بار قفل مرکزی فعال و غیر فعال می شود و در این زمان تعریف ریموت تکمیل شده است. ( در این مرحله حتما باید سوئیچ از مغزی خارج شود)

تعریف ریموت دستی ماکسیما, دستگاه دیاگ جی اسکن, دستگاه عیب یاب خودرو, نیسان ماکسیما