فرآیند تعریف ریموت خودروی BMW X3 به صورت دستی انجام می شود و نیازی به استفاده از دستگاه عیب یاب نمی باشد.

BMW_old_style_KEY_SHELL

مراحل تعریف ریموت :  

1) این عملیات را از داخل خودرو و در حالی که درب ها بسته هستند انجام دهید.

2) در عرض 5 ثانیه سوئیچ را یک مرحله باز کنید و سپس ببندید.

3) سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید و دکمه ی بازکردن ریموت را برای 15 ثانیه فشرده نگه دارید و همزمان دکمه ی قفل ریموت را در عرض 5 ثانیه، سه بار فشار دهید.

4) هر دو دکمه را رها کنید.

5)  درب ها یک بار باز و بسته می شوند که نشانگر انجام صحیح تعریف ریموت می باشد.

6) برای تعریف ریموت های دیگر، مراحل 2 تا 4 را تکرار کنید. ( امکان تعریف حداکثر 4 ریموت وجود دارد)

 پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت دقیق زمان بندی های اعلام شده مجدد انجام دهید.