کارمن نیولایت

تحویل دستگاه کارمن نیولایت در نمایشگاه اهواز

/post-122
برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو و قطعات با حضور تیم کارمن کاسپین نمایندگی انحصاری محصولات کارمن در ایران به همراه تیم فنی و مهندسی سپهرعلیمحمدی