پرخوران هوا

توربوشارژر رو بهتر بشناسیم

/post-28
سیستم های پر­خوران سیستم های پرخوران به طور کلی به دو گروه سوپر شارژر ها و توربو شارژر­ها تقسیم می­شوند و وظیفه رساندن هوای اضافی به موتور جهت احتراق بهتر رابر عهده دارند.