مهندس سپهر علیمحمدی

دوره برق و انژکتور و آپشنال کیا و هیوندای

/post-139
برگزاری دوره برق و انژکتور و آپشنال کیا و هیوندای بهمن 1400در گروه فنی و مهندسی سپهر علیمحمدی