سوییچ

تعریف ریموت MVM X33

/post-39
تعریف ریموت MVM X33

تعریف ریموت خودروی نیسان مورانو

/post-36
به منظور معرفی ریموت کنترل خودروی مورانو ابتدا لازم است از سلامت باتری ریموت کنترل و همچنین ولتاژ مناسب باتری خودرو اطمینان حاصل شود. ضمنا درب های خودرو بسته بوده و از باز بودن قفل تمامی دربها اطمینان حاصل گردد.

تعریف ریموت خودروی مزدا 3

/post-16
تعریف ریموت خودروی مزدا 3

نحوه ی تعریف ریموت خودرو سوزوکی ویتارا (Keyless)

/post-13
نحوه ی تعریف ریموت خودرو سوزوکی ویتارا (Keyless)