ریمپ و تیونینگ کارمن

حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ توسط دستگاه کارمن

/post-101
​​​​حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ توسط دستگاه کارمن ​​​​توسط آپشن ریمپ و تیونینگ دستگاه های کارمن شما قادر خواهید بود تمامی عملیات حذف سنسور ها ،تغییر جداول و تغییرات کاتاف و دمای آب را انجام دهید