دیاگ کارمن آی 100

آموزش مراحل نصب آپدیت اینترنتی جدید دستگاه کارمن i100

/post-138
در این فیلم آموزشی می توانید مراحل آپدیت جدید اینترنتی دستگاه کارمن آی 100 را مشاهده کنید تمام توضیحات لازم در فیلم آموزشی توضیح داده شده است . مراحل نصب یک بار انجام می شود و در قسمت های بعدی فقط لازم است دستگاه کارمن i100 را به سیستم خود وصل کرده بعد اتصال سیستم خود به اینترنت از قسمت یروز رسانی عملیات آپدیت را انجام دهید