دیاگ

اموزش تعریف کلید هوشمند و تست انتن ها

/post-217
اموزش تعریف کلید هوشمند و تست انتن ها

تقه شدید گیربکس کیا سراتو

/post-216
تقه شدید گیربکس کیا سراتو

اموزش تعریف سوئیچ ecu maw

/post-215
اموزش تعریف سوئیچ ecu maw

اموزش نحوه ی تحویل و ثبت سنسور tpms

/post-214
اموزش نحوه ی تحویل و ثبت سنسور tpms

تحویل دستگاه های کارمن

/post-213
تحویل دستگاه های کارمن

مجموعه پمپ بنزین تویوتا

/post-212
مجموعه پمپ بنزین تویوتا

فعالسازی منوی شناسایی عیب یاب خودکار

/post-211
فعالسازی منوی شناسایی عیب یاب خودکار

حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ تیبا

/post-210
حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ تیبا

اپشن جدید شناسایی عیب یابی خودکار

/post-209
اپشن جدید شناسایی عیب یابی خودکار

عیب شایع ecu valeu j35

/post-208
عیب شایع ecu valeu j35