دوره تخصصی تعریف سوییچ و ریموت

برگزاری دوره آموزشی تعریف سوییچ و ریموت خودروهای داخلی و وارداتی

/post-81
اتمام دوره تخصصی تعریف ریموت و سوییچ انواع خودروهای داخلی و خارجی توسط استاد سپهر علیمحمدی کارشناس شرکت کارمن