دستگاه عیب یاب خودرو

تعریف ریموت برخی از خودروهای چینی

/post-45
تعریف ریموت برخی از خودروهای چینی

روش خاموش کردن چراغ “Maint Reqd” در خودروی تویوتا

/post-37
روش خاموش کردن چراغ “Maint Reqd”  در خودروی تویوتا

تعریف ریموت خودروی نیسان مورانو

/post-36
به منظور معرفی ریموت کنترل خودروی مورانو ابتدا لازم است از سلامت باتری ریموت کنترل و همچنین ولتاژ مناسب باتری خودرو اطمینان حاصل شود. ضمنا درب های خودرو بسته بوده و از باز بودن قفل تمامی دربها اطمینان حاصل گردد.