حضور با اقتدار شرکت کارمن در نمایشگاه دبی 2021

حضور با اقتدار شرکت کارمن کره جنوبی به همراه تیم کارمن کاسپین ایران در نمایشگاه بین المللی دبی 1400

/post-110
نمایش فعالیت بین المللی شرکت کارمن در عرصه های جهانی نشان اقتدار این شرکت می باشد
.
دستگاه مولتی برند کارمن با ارائه آپدیت های بروز در خودروهای نسل جدید تا سال 2021 حرکتی که باعث شده تمام دستگاههای مولتی برند دیگر را پست سر بگذارد