تنظیم هوای دور آرام ماکسیما

معرفی هوای دور آرام ماکسیما توسط دستگاه کارمن

/post-129
در خودروهای نیسان جهت تعریف هوای دور آرام در حالت درجا میتوانید از منوی عملیات ویژه اقدام به ریست کردن نمایید.