تعریف شیشه بالابر

روش ریست (initialize) شیشه بالابر خودروی هایما S7

/post-65
روش ریست (initialize) شیشه بالابر خودروی هایما S7