استخراج کد کلید کیا وهیوندای

استخراج کد سوییچ کیا و هیوندای توسط دستگاه دیاگ کارمن

/post-131
منوی استخراج کد سوییچ از 6 رقم آخر شماره شاسی خودروهای کیا و هیوندای تا سال 2007 توسط دستگاه کارمن i700