آپدیت دستگاه کارمن I100

آپدیت جدید دستگاه کارمن I100 (آپدیت اینترنتی)

/%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86-i100
تمام دستگاههای کارمن I100باانجام این عملیات آپدیت می توانند دستگاه های خودرو را با اتصال سیستم خود به اینترنت به سرور شرکت کانکت شده و عملیات آپدیت و بروز رسانی را انجام دهید