آموزش فرمان برقی

آموزش عیب یابی فرمان برقی

/post-140
معرفی سنسور گشتاور (پیچشی) فرمان برقی ،یکی از عیب های شایع در سیستمهای فرمان برقی(EPS ) عدم کالیبره این سنسور می باشد و باعث سفتی فرمان شده