آموزش ریمپ و تیونینگ دستگاه کارمن

آموزش ریمپ ایسیوی زیمنس CGE توسط دستگاه کارمن

/post-70
آموزش ریمپ و تیونینگ ایسیوهای CGE No felash توسط دستگاه کارمن مجیک پلاس