معرفی سیستم سوخت رسانی GDI
یونیت FPCM  بر روی پمپ بنزین خودروهای جدید هیوندای و کیا مجهز به موتور تزریق مستقیم یا GDI  نصب می شود. این واحد الکترونیکی بر روی شبکه ی CAN قرار دارد و می تواند موتور DC پمپ بنزین داخل باک را کنترل کند تا فشار مناسب سوخت برای سیستم سوخت رسانی تامین شود. یونیت FPCM  به صورت دائمی سیگنال فشار سوخت ارسالی سنسور فشار بنزین در مدار فشار پایین را با سیگنال فشار مورد نیاز ECU موتور مقایسه می کند و با توجه به این اطلاعات فشار پمپ بنزین داخل باک را کنترل می کند.در خودروهای مجهز به موتور تزریق مستقیم یا GDI دو عدد پمپ بنزین وجود دارد، یکی پمپ بنزین کم فشار است که داخل باک قرار دارد و برقی می باشد و دیگری پمپ بنزین فشار بالا است که به صورت مکانیکی کار می کند و نیروی خود را از میل سوپاپ دریافت می کند. همچنین در خودروهای GDI  دو عدد سنسور فشار وجود دارد، یکی سنسور فشار پایین بر روی مدار LOW PRESSURE و دیگری سنسور فشار بالا برروی ریل سوخت یا مدار High Pressure. به صورت کلی سیستم سوخت رسانی در این خودرو ها به دو قسمت فشار پایین ( از باک تا پمپ فشار بالا) و فشار بالا ( از پمپ فشار بالا تا انژکتورها) تقسیم می شود.