خودروهایی که دارای سیستم تایمینگ متغییر سوپاپ ها هستند cvvt
دارای سوپاپ برقی ocv می باشد در صورت عدم کارکرد صحیح این شیربرقی در حالت درجا موتور با لرزش کار کرده و چراغ چک روشن می شود با خطای سنسور میل سوپاپ و شیربرقی ocv طبق فیلم آموزشی این قطعه را باز اقدام به تست و سرویس نموده