برگزاری دوره های تخصصی و پیشرفته برق و انژکتور کیا و هیوندای در اصفهان 

برگزاری توسط تیم آموزشی کارمن کره جنوبی 

مربی ؛مهندس سپهر علیمحمدی

مدیر آموزش شرکت کارمن