برگزاری دوره های آموزشی برق و انژکتور خودروهای کیا و هیوندای و فروش محصولات کارمن کره جنوبی در ایران

 گروه فنی و مهندسی سپهر علیمحمدی 

کارشناس آموزش و فروش شرکت کارمن کره جنوبی