برای خاموش کردن چراغ سرویس در خودروهای سمند EF7 و مالتی پلکس اکوماکس به طریق زیر عمل میکنیم:

  1. کلید سمت راست در صفحه آمپر را فشار داده تا وارد منوی تنظیمات صفحه آمپر بشوید.
  2. پس از مشاهده ی منو ی تنظیمات در صفحه آمپر، همان کلید سمت راست را فشرده نگه می دارید تا وارد منوی تنظیمات روغن شوید.
  3. سپس از طریق کلید سمت چپ در صفحه آمپر، کیلومتر تعویض هر یک از موارد، روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا را تنظیم می کنیم.