درصورتی که در خودروی هایما S7  با مشکل کارکرد نامناسب سانروف شامل: باز یا بسته نشدن کامل یا توقف در نیمه ی کورس حرکتی یا حرکت پله پله و از کار افتادن حالت اتوماتیک روبرو شدید، این بدین معنی است که یونیت سانروف موقعیت عملگر خود را از دست داده است و نیاز به ریست دارد، برای ریست سانروف خودروی هایما طبق رویه ی زیر عمل می کنیم.

  1. ابتدا سانروف را کاملا باز می کنیم.
  2. سپس کلید سانروف را 15 تا 20 ثانیه به سمت بالا فشرد نگه دارید.Capture
  3.  در این زمان سانروف شروع به حرکت می کند، اجازه دهید که سانروف تا انتهای مسیر خود حرکت کند و کاملا بسته شود.در این حالت یونیت سانروف ریست می شود و مشکل برطرف می گردد.