در صورتی که شیشه بالابر ها دارای یکی از مشکلات زیر باشند، نیاز است که عمل ریست یا initialize  یونیت موتور شیشه بالابر انجام شود:

  • شیشه به صورت پله پله حرکت کند
  • شیشه در وسط کورس حرکتی گیر کند.
  • عدم عملکرد آنتی ترپ شیشه بالابر سمت راننده.

برای انجام عملیات ریست شیشه بالابر طبق رویه ی زیر عمل می کنیم.

  • کلید شیشه بالابر، به سمت بالا فشرده نگه داشته شود.
  • در همین حالت، سوئیچ باز شود.(در مرحله IG بعد ازACC)
  • بعد از باز کردن سوئیچ، حدود 5 ثانیه کلید در حالت فشرده به سمت پایین نگه داشته شود تا شیشه پایین رود.
  • سپس یک مرتبه کلید به سمت بالا و به صورت اتوماتیک برده شود(بدون نگهداشتن کلید و فقط با یک ضربه)
  • دوباره شیشه به طور کامل و با فشردن به سمت پایین به صورت اتوماتیک پایین آورد شود.(بدون نگهداشتن و فقط با یک ضربه). در این حالت یونیت شیشه بالابر ریست شده است.

نکته1) این عملیات را هم می توان از طریق کلیدهای روی پنل کنترلی درب راننده و هم از طریق کلید شیشه بالابر مربوط به هر درب انجام داد.

نکته2) توجه گردد فقط شیشه بالابر راننده قابلیت آنتی ترپ دارد، لذا جهت تست عملکرد آنتی ترپ شیشه بالابر راننده، یک مانع در انتهای شیشه گذاشته شود و شیشه اتوماتیک بالا رود، پس از برخورد شیشه با مانع، تا نصف کورس پایین خواهد آمد.