روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا پرادو:

1- سوئیچ را باز کرده تا عدد کیلومتر پیموده شده در صفحه آمپر نمایش داده شود.

2- دکمه Trip Meter را فشار دهید و رها کنید (همان دکمه ای که انتخاب وضعیت های عددی را ممکن می سازد)

3- هنگامی که دکمه را پایین نگه داشته اید سوئیچ را باز کنید اما استارت نزنید.

4- دکمه را ثابت نگه دارید تا گزینه Maintenance خاموش شود.

5- قبل از خروج از این گزینه، صفحه نمایش پشت آمپر 3 ثانیه روشن شده و به مدت دو ثانیه چشمک میزند و برای یک ثانیه روشن می ماند.

6- اگر صفحه نمایش موفق به ریست نشد با گزینه Main Reqd شما را مطلع می سازد و شما می توانید مراحل را تکرار نمایید.

7- سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید و استارت بزنید.