برای ریست چراغ سرویس (چراغ آچار) خودروی مگان طبق روش زیر عمل می کنیم:
1- سوئیچ را باز نمایید.
2- دکمه انتهای دسته برف پاک کن (دکمه ی منوی ADAC) را چند مرتبه فشار دهید تا گزینه SERVICE DUE NOW ظاهر شود.
3- هنگامی که SERVICE DUE NOW ظاهر شد، دکمه انتهای دسته برف پاک کن را فشار داده و نگه دارید تا SERVICE DUE NOW شروع به چشمک زدن کند.
4- صفحه نمایش گزینه صفر را نشان می دهد و همچنان چشمک می زند.
5- دکمه انتهای دسته برف پاک کن را نگه داشته تا چشمک زدن صفحه نمایش تمام شود و در این هنگام چراغ سرویس ریست شده است.