2015-Lexus-IS-250-front-passengers-in-motion

در بعضی از مدل های خودروی لکسوس هر چند وقت یک بار پیغام نیاز به سرویس انژکتور

(Injector maintenance required) مطابق شکل زیر در صفحه آمپر خودرو ظاهر می گردد.

Picture2Picture1

 حتی پس از سرویس کردن انژکتورهای خودرو این پیغام پاک نمی شود و شما باید طبق مراحل زیر اقدام به ریست سرویس انژکتورها کنید و پیغام را برطرف کنید.

۱. موتور را روشن‌کنید و دنده را در وضعیت P قرار دهید.
۲. چراغهای خودرو را خاموش کنید.
۳. چهار بار پدال ترمز را پشت  سرهم گرفته و رها کنید.
۴. چراغهای خودرو را روشن کنید.
۵. چهار بار پدال ترمز را پشت  سرهم گرفته و رها کنید.
۶. چراغهای خودرو را خاموش کنید.
۷. چهار بار پدال ترمز را پشت  سرهم گرفته و رها کنید.
۸. چراغهای خودرو را روشن کنید.
۹. چهار بار پدال ترمز را پشت  سرهم گرفته و رها کنید.

 در این زمان سرویس انژکتور ریست می شود و پیغام از صفحه آمپر محو می گردد.

نکته ی مهم: در خودروهای لکسوس NX 200T و NX300H و همچنین مدل های 2015 به بالای لکسوس RX باید به جای روشن و خاموش کردن چراغ ها در مراحل بالا، گرمکن شیشه ی عقب را فعال و غیر فعال کنید.