برای تعریف ریموت خودروی تویوتا پرادو طبق مراحل زیر اقدام می کنیم.

1- همه درب­ها را ببندید و فقط درب سمت راننده باز باشد.

2- دوبار کلید را داخل سوئیچ کرده و خارج سازید.

3- دوبار درب سمت راننده را بسته و باز کنید به نحوی که در انتها درب سمت راننده باز باشد.

4- یکبار سوئیچ را داخل مغزی کرده و در آورید.

5- سه بار درب سمت راننده را بسته و باز کنید این بار درب در انتها بسته باشد.

6- کلید را داخل سوئیچ کرده، سوئیچ را یک بار باز و بسته کنید و سپس سوئیچ را در آورید.

7- در تأیید عملکرد شما رله قفل مرکزی یکبار عمل می­کند.

8- دکمه بستن و باز کردن ریموت را همزمان به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس بلافاصله دکمه باز کن ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید.

9- برای خاتمه عملیات درب خودرو را باز کنید.