برای تعریف ریموت برخی از خودروهای چینی می توانید از روش زیر استفاده کنید:

1- ابتدا داخل خودرو بشینید و سپس درب­های خودرو را بسته و مصرف کننده های برقی همانند: رادیو پخش، چراغ­ها و… را خاموش کنید.

2- سوئیچ را داخل مغزی  قرار داده ویک مرحله آن را باز کنید.

3- سوئیچ را در حالت باز قرار داده تا چراغ­های پشت آمپر روشن شود و سپس آن را ببندید، در این زمان چراغ ایموبلایزر صفحه آمپر یکبار چشمک می­زند، این عمل باید حدود 2 ثانیه طول بکشد.

4- مجددا عملیات بند 3 را به صورت پیوسته و بدون تأخیر انجام دهید.

5- سوئیچ را دوباره باز کنید، در این زمان چراغ ایموبلایزر دوباره شروع به چشمک زدن می­کند و سپس قطع می گرددو مجدداً شروع به چشمک زدن می­کند و قطع می گردد، سپس دکمه UNLOCK را فشرده نگه داشته و همزمان سوئیچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ ایموبلایزر کاملاً خاموش شود.

6- کلید را خارج کرده و ابتدا دکمه UNLOCK و سپس دکمه LOCK را با توقف فشار دهید و در صورت صحت انجام عملیات فوق، قفل درب­ها باز و بسته می­شوند. درغیر این صورت و عدم فعال شدن ریموت کنترل باید عملیات فوق را مجدداً انجام دهید.

نکته مهم: عملیات فوق بند­های 4،3و5 بایستی بدون توقف و در مدت زمان 7 ثانیه انجام پذیرد.