روش خاموش کردن چراغ سرویس خودروی رنو کپچر مدل 2013 تا 2017:

1)      سوئیچ را باز کنید، اما موتور را استارت نزنید.در خودروهایی که مجهز به دکمه ی استارت هستند، بدون فشردن پدال ترمز دو مرتبه دکمه ی استارت را بزنید تا سوئیچ باز شود.

2)      دکمه ی بالا و پایین را در انتهای دسته برف پاک کن فشار دهید.

3)      دکمه ی بالا را بزنید تا به منوی سرویس دوره ای یا SERVICE INTERVAL ظاهر گردد.

Capture

4)      دکمه ی بالا یا پاین را فشرده نگه دارید تا مسافت قبل از سرویس یا Mileage before service در صفحه پدیدار شود.

5)      دکمه را رها کنید.

6)      دکمه ی بالا یا پایین رو دوباره فشرده نگه دارید تا چراغ سرویس شروع به چشمک زدن کند.

7)      دکمه را رها کنید، و سپس دکمه ی بالا یا پایین را فشرده نگه دارید تا مسافت تا سرویس بعدی در صفحه نمایش داده شود.

8)      دکمه ی بالا یا پایین را دوباره فشرده نگه دارید تا چراغ سرویس شروع به چشمک زدن کند.

9)      سوئیچ را ببندید.

در این زمان ریست چراغ سرویس این خودرو به پایان رسیده است و چراغ سرویس خاموش می شود.

2015_Renault_Captur_Rear