درخودروهای تویوتا هر چند هزار کیلومتر چراغ  Maint Reqd در صفحه آمپر روشن می شود که به معنی یادآوری سرویس خودرو است، برای خاموش کردن این چراغ باید طی مراحل زیر به روش دستی اقدام کنیم:

download

1) در زمانی موتور خودرو روشن است، با استفاده از دکمه ی روی صفحه آمپر، کیلومتر کارکرد کلی خودرو را انتخاب می کنیم.

2) سپس موتور را خاموش می کنیم و سوئیچ را می بندیم.

3) دکمه ی روی صفحه آمپر را فشرده نگه می داریم.

4) در حالتی که دکمه را فشرده نگه داشته ایم، سوئیچ را باز می کنیم اما موتور را روشن نمی کنیم، در این حالت مشاهده می کنید که چراغ های زیادی در پشت آمپر روشن شده است، ولی شما به کیلومتر کارکرد توجه کنید که شروع به چشمک زدن می کند و چند تا صفر به شما نمایش می دهد و این بدین معنی است که شما کانتر سرویس با موفقیت را ریست کرده اید.

5) در این مرحله دکمه ی صفحه آمپر را رها کنید.

6) سوئیچ را ببندید.

7) مراحل با موفقیت کامل شده است.