ریمپ و تیونینگ توسط دستگاه کارمن مجیک پلاس کاهش دمای فن سمند Ef7 با ایسیوی زیمنس