عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ با ایسیوی ایزیو توسط دستگاه کارمن نیولایت پلاس در این فیلم آموزشی از روی شکل ظاهری دریچه گاز می توانید نوع ایسیوی نصب شده برروی خودرو را متوجه شوید