برگزاری دوره تخصصی برق و انژکتور و آپشنال کیا و هیوندای