آموزش منوهای ریمپ و تیونینگ در ایسیو های valeo توسط دستگاه کارمن مجیک پلاس