منوی استخراج کد سوییچ از 6 رقم آخر شماره شاسی خودروهای کیا و هیوندای تا سال 2007 توسط دستگاه کارمن i700 

توسط این منو می توانید به راحتی توسط شماره شاسی کد کلید را استخراج کرده و عملیات تعریف سوییچ را انجام دهید