در خودروهای نیسان مخصوصا خودروی ماکسیما جهت تعریف هوای دور آرام در حالت درجا میتوانید از منوی عملیات ویژه اقدام به ریست کردن نمایید.